SON DAKİKA

İhale İlanı

İÇME SUYU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR RİZE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Bu haber 28 Temmuz 2017 Cuma 10:23 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere İçme Suyu Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/342185

1-İdarenin

a) Adresi : PİRİÇELEBİ MAH. MENDERES BULVARI 1
53100 RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası : 4642144091 - 4642144091

c) Elektronik Posta Adresi : suvekanalizasyonmudurlugu@rize.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 88 kalem su malzemesi alımı. Ayrıntılı
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

c) Teslim tarihi : Malzemeler Rize Belediyesi Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğü’nün yetkilendireceği
kişilerin onayı ile nakliyesi yükleniciye ait
olmak üzere Rize Belediyesi Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğüne sözleşme tarihini
takip eden 60 (Altmış) gün içresinde teslim
edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Piriçelebi Mah.Menderes Bulvarı Belediye
Hizmet Binası Kat:3 Encümen Toplantı
Salonu RİZE

b) Tarihi ve saati : 22.08.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Yüklenici, tüm teklif ettiği malzemelerin, yetkili satıcılık belgesi ve içme suyuna uygunluk belge / raporları (Sağlık Bakanlığı denetimindeki kurum-kuruluşlara ait) İhale komisyonuna sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

İdare tarafından isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceği belirtilecektir. İdarenin yukarıdaki belgeleri birlikte istemesi   isteklinin ise bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

Bu hükümler çerçevesinde İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Yüklenici ihale evrakları ile birlikte EPDM conta ile ilgili NSF (İçme suyunda kullanılabilirlik - uluslar arası  sertifika ) ve EN 681-1/WA içme suyu (Avrupa Normu) belgesini, imalatçının Sanayi Sicil ve kapasite belgesini vermek zorundadir.

Boruların yapımı TS EN 545 veya EN 545 stardardının en son versiyonuna tamamen uygun olacaktır. Bu standartta ve şartnamede belirtilmemiş konularda, imalatçının kendi imalat prensiplerinin uluslararası kabul görmüş standartlara uyması şarttır. Üreticinin içme suyuna uygunluk belgesi (WRASS BELGESİ) ihale dosyasında olmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Piriçelebi Mah.Menderes Bulvarı Belediye Hizmet Binası 

İLANIN DEVAMI YAN TARAFTA.

İLANIN DEVAMI.

Kat:2 İhale Bürosu Şefliği RİZE adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Piriçelebi Mah.Menderes Bulvarı Belediye Hizmet Binası Kat:2 İhale Bürosu Şefliği RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN TARİHİ: 28.07.2017 İLAN NO: 471

YORUM GÖNDER

Yorum Yok

YORUMU GÖNDER
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ

KÖŞE YAZARLARI

EĞİTİM

    POPÜLER FOTO GALERİLER

    POPÜLER VIDEO GALERİLER