1997 yılında, Doğu Karadeniz'in mistik atmosferine sahip Rize şehrinde, denizin ve dağların kucaklaştığı bir coğrafyada dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren müziğe olan tutkusu, doğduğu toprakların zengin kültürel mirasıyla beslendi. Rize'nin doğal güzellikleri ve halkının müziğe olan sevgisi, onun sanata duyduğu ilgiyi daha da pekiştirdi.

Ortaokul yıllarında müzikle tanışan ve yeteneği keşfedilen genç sanatçı, lise eğitimine Rize Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'nde devam etti. Burada aldığı eğitimle birlikte müziğin farklı disiplinlerini keşfetti ve kendini geliştirdi. Özellikle Türk Halk Müziği'ne olan ilgisi ve yatkınlığı, onu bu alanda daha derinlemesine bir eğitim almaya yönlendirdi.

Üniversite eğitimi için ise Rize'den ayrılarak, müzik tutkusunu daha da ileriye taşımak için Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü'ne kaydoldu. Bu dönemde, farklı bölgelerin müzik kültürlerini araştırdı, enstrüman çalmayı öğrendi ve sahne deneyimlerini arttırdı. Eğitimi sırasında, Türk Halk Müziği'nin köklü geçmişi ve bugününü analiz etti, bu müziğin toplumsal ve kültürel önemini daha iyi kavradı.

Mezuniyetinin ardından müzik eğitimine olan bağlılığını sürdüren genç sanatçı, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı. Bu süreçte, akademik kariyerine paralel olarak sahne performanslarına da devam etti ve Türk müziğinin genç kuşaklar arasında yaşatılması ve yaygınlaştırılması için çaba harcadı.

2022 yılı itibarıyla, yüksek lisans eğitimini sürdürürken aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.